Jautājumi

Kas ir Viventor?

Viventor ir savstarpējo aizdevumu platforma, kas piedāvā dažāda veida investīcijas aizdevumos no visas Eiropas.

Mēs ticam efektīvākai un izdevīgākāi investoru un aizņēmēju sadarbībai, izslēdzot nevajadzīgos starpniekus un darbības no mehānisma.

Kas ir savstarpējo aizdevumu platforma?

Savstarpējo aizdevumu platformas ir viens no alternatīvo finanšu pakalpojumu ekosistēmas stūrakmeņiem.

Attīstoties pēdējo desmit gadu laikā, savstarpējo aizdevumu platformas ir piedzīvjušas strauju izagusmi, pateicoties jaunākajām tehnoloģijām.

Tas ir nozīmīgs uzlabojums esošajam finanšu modelim, kas sniedz ieguvumus visām iesaistītajām pusēm.

Kā pūļa finansēšana var sniegt labvēlīgākus nosacījumus?

Nevajadzīgu starpnieku likvidēšana palīdz gan izdevīgāk aizņemties, gan ienesīgāk investēt. Līdzekļi netiek tērēti papildus komsijām vai citiem nevajadzīgiem pakalpojumiem, palīdzot abām pusēm ietaupīt.

Kā tiek regulēta Viventor darbība?

Viventor darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Likums savstarpējo aizdevumu platformu regulēšanai Latvijas Republikas ietvaros šobrīd ir izstrādes procesā, kurā arī Viventor ņem aktīvu dalību.

Kas notiek, ja Viventor pārtrauc darbību?

Viventor ir pilnībā nodrošinājis finanšu un citus resurus, lai atbalstītu veiksmīgu kompānijas darbību līdz peļņas sasniegšanai.

Viventor maksātnespējas gadījumā visu tekošo ieguldījumu pārvaldība tiek nodota nozīmētā Maksātnespējas Administratora pārziņā.

Viventor sadarbojas ar Sertificētu Auditoru biroju, “Sandra Dzerele & Partneris”, ik mēnesi auditoram glabāšanā nododot atjaunotu datubāzes un visu transakciju kopiju. Viventor darbības apturēšanas gadījumā, auditors nozīmētajam maksātnespējas administrātoram nodod visu nepieciešamo informāciju.

Kas notiek, ja Aizdevējkompānija uzsāk maksātnespējas procesu?

Pirms sadarbības uzsākšanas ar jebkuru Aizdevējkompāniju, Viventor veic padziļinātu šīs kompānijas pārbaudi, pievēršot paaugstinātu uzmanību uzņēmuma finansiālajam stāvoklim un citiem būtiskiem faktoriem.

Pēc sadarbības uzsākšanas Viventor uztur ciešu kontaktu ar Aizdevējkompānijām, lai pārliecinātos par noteikumu un standartu izpildi.

Līgums starp Viventor un Aizdevējkompāniju sevī ietver dažādas garantijas un aizsardzības mehānismus, kas ierobežo zaudējumus gadījumā, ja Aizdevējkompānijai rodas grūtības izpildīt saistības pret Viventor vai investoriem.

Aizdevējkompānijas maksātnespējas gadījumā investoriem ir prasījuma tiesības tieši pret Aizdevējkompāniju, kuras piesakāmas attiecīgi nozīmētajam maksātnespējas administratoram. Šāda scenārija gadījumā Viventor iesaistās un sadarbojas ar visām iesaistītajām pusēm, sniedzot visu nepieciesamo informāciju, nodrošinot vienmērīgu informācijas plūsmu un problēmas atrisināšanu.

How is Viventor regulated?

Viventor is regulated by the legislative acts of The Republic of Latvia.

A bespoke regulation on peer-to-peer lending is currently also in making.

What if Viventor goes out of business?

Viventor has secured sufficient amount of funding and other resources, ensuring its runway until and beyond the projected moment of turning profitable.

Should the unlikely event of Viventor going out of business take place, the appointed insolvency administrator shall take over settlement of all outstanding investments.

Moreover, Viventor has entered in agreement with a Certified Auditor Office “Sandra Dzerele & Partneris”,for the purpose of storing and providing backup of all data if required.

In case of Viventor halting its operations, the Auditor shall pass over all data to the appointed administrator and collaborate with the administrator in order to settle all outstanding investments and agreements.

Kā es varu kļūt par Investoru Viventor platformā?

Lai kļūtu par Viventor lietotāju, Tev jāaizpilda reģistrācijas forma Viventor mājaslapā.

Līdzko konts tiek apstiprināts, Tu vari pārskaitīt līdzekļus uz savu Investora kontu.

Lai atvērtu kontu, minimālais depozīts ir 50 EUR. Minimālā investīcija kādā no aizņēmumiem ir 10 EUR.

Kas drīkst investēt?

Viventor pieejams gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Lai kļūtu par investoru, Tev jābūt 18 gadus vecam, jāpieder bankas kontam kādā no Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm (Eiropas Savienība, Norvēģija, Islande un Lihtenšteina), un jāapliecina sava identitāe.

Ja Jūs pārstāviet kādu konkrētu iestādi, kas ir ieinteresēta investēt caur Viventor, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz info@viventor.com

Kādas investīciju iespējas sniedz Viventor?

Mēs nepārtraukti strādajam pie jaunu Aizdevējkompāniju piesaistes. Uzzini vairāk Aizdevējkompāniju sadaļā un seko mums sociālajos medijos, lai uzzinātu par jaunākajām aktualitātēm.

Visi aizdevumi, kas atrodas Viventor ir 100% finansēti no aizdevēj kompānijas.

Aizdevēji patur vismaz 5% daļu katrā darījumā, apliecinot savu dalību un interesi aizdevuma veiksmīgai norisei.

Mans konts ir apstiprināts un esmu pārskaitījis līdzekļus. Kā sākt investēt?

Pirmreizējā tirgū iespējams investēt dažādos aizdevumos, atlsot tos, kuri atbilst brīvi izvēlētām prasībām.

Izmantojot AutoInvest, iespējams izveidot portfeli, norādot konkrētus investēšanas kritērijus (portfeļa izmērs, maksimālais ieguldījums vienā aizdevumā, procentu likme, atlikušais termiņš, u.tml.). Līdzko portfelis ir aktivizēts, sistēma automātiski izvēlēsies aizdevumus atbilstoši norādītajiem kritērijiem un investēs pati. Apturēt portfeli vai mainīt uzstādījumus iespējams jebkurā laikā.

Otrreizējā tirgū iespējams pārdot savas iepriekš iegādātās daļas, vai arī iegādāties citu investoru ieguldījumus. Otrreizējais tirgus ir lielisks veids kā nodrošināt likviditāti un atbrīvoties no ieguldījumiem pirms beigu termiņa.

Jūs variet palielināt savu portfeli, pārpērkot citu investoru aizdevumus.

Vai manu investīciju atmaksa ir garantēta?

Visas investīcijas ir nodrošinātas ar atpirkšanas garantiju (Buyback guarantee). Tas nozīmē, ka, ja aizņēmējs kavē maksājumus 60 dienas, attiecīgā Aizdevējkompānija atpērk konkrēto aizdevumu, atmaksājot investoriem ieguldīto summu, kā arī uzkrātos procentus atsevišķos gadījumos.

Ja aizņēmējs nespēj atmaksāt aizdevumu, tiek uzsākts parādu piedziņas process. Papildus tam, Aizdevējkompānijas patur vismaz 5% līdzdalību visos aizdevumos, tādā veidā dalot risku ar investoriem un saglabājot aktīvu interesi aizdevuma atmaksā un atgūšanā.

Ieguldītā nauda tiek pakļauta riskam. Investējot, pieņem pārdomātus un izsvērtus lēmumus, ņemot vērā visus riskus, tajā skaitā Aizdevējkompāniju bankrota iespēju.

Kā es varu pārskaitīt līdzekļus?

Pirmais pārskaitījums uz savu Investora kontu obligāti jāveic no personīgā bankas konta.

Nakamajiem noguldījumiem uz investora kontu ir iespējams izmantot TransferWise, PaySera, kā arī citus pakalpojumus, kas atbalsta maksājumus dažādās valūtās.

Kā iespējams investēt?

Viventor piedāvā divus investīciju veidus:

AutoInvest

AutoInvest ir vairākas priekšrocības. Izmantojot AutoInvest, tiek ietaupīts laiks un nodrošināta investīciju diversifikācija. Vienkārši izvēlies kritērijus, kas atbilst izvēlētajai investēšanas stratēģijai, un sistēma ieguldīs gan jau publicētos, gan jaunos aizdevumos, līdzko tie tiks izvietoti platformā.

Investēšana manuāli

Lai investētu manuāli, atlasiet kredītus Pirmreizējā un Otrreizējā tirgū, izmantojot piedāvātos paramterus un ieguldot brīvi izvēlētu summu.

Kā tiek aprēķināta procentu likme?

Visas procentu likmes ir norādītas kā gada likmes.

Peļņa tiek saņemta par periodu no investīcijas veikšanas brīža līdz kredīta atmaksas brīdim.

Procentu likme tiek aprēķināta sekojoši:

Investētā summa x Procentu likme (%) x Laika periods dienāš / 365

Vairumā gadījumu Kavējuma nauda ir vienāda ar peļņas procentu likmi, un tiek aprēķināta pēc augstākminētā principa.

Kā es saņemu peļņu?

Līdzko aizņēmējs ir veicis atmaksu aizdevējam, līdzekļi nekavējoties tiek izmaksāti investoriem, kam pieder daļas konkrētajā aizdevumā. Katra transakcija ir atspoguļota Konta Pārskata sadaļā.

Maksājumi tiek veikti ik mēnesi, vai arī biežāk atsevišķos gadījumos.

Vai es varu atcelt savu investīciju?

Nē. Līdzko investīcija ir apstiprināta, to atcelt nav iespējams. Lai atbrīvotu līdzekļus priekšlaicīgi, iespējams investīciju izvietot pārdošanai Otrreizējā tirgū.

Cik viegli ir atgūt ieguldīto naudu?

Aizdevumi ir strukturēti tā, lai ģenerētu ikmēneša atmaksu un naudas plūsmu.

Tāpat, vienmēr pieejams ir Otrreizējais tirgus investīciju pārdošanai citiem platformas lietotājiem.

Vai Viventor piedāvā ieguldījumus īstermiņa kredītos?

Jā. Viventor iespējams atrast aizdevumus, kuru termiņš ir vien 7 dienas.

Kādi nodokļi attiecas uz manu peļņu?

Investori paši ir atbildīgi par attiecīgo nodokļu nomaksu. Piemērotā likme un kārtība it atkarīga no konkrētās fiskālās rezidences valsts

Papildus jautājumu gadījumā, lūdzu sazinieties ar mums, rakstot uz info@viventor.com.

Iesakām sazināties ar savu nodokļu konsultantu padziļinātu jautājumu gadījumā.

How can i follow up my investments?

You can find all-time and outstanding investments information on “Detailed Portfolio Overview”, “My Investments” and “Account Statement”.

  • Detailed Portfolio Overview: Summary of investment status per loan type, maturity, country, interest and loan originator.
  • My Investments: Filter specific loans that you have invested in: per interest rate, term, loan originator, etc. Data can be exported as an Excel document.
  • Account Statement: Summary of investment transactions which have occurred over a given period on investor’s account: principal repayments, Interest payments, late payment fees, deposits, withdrawals, loans purchased, secondary market transactions, etc. Data can be exported in an Excel document.
How long is the invested funds "locked up"?

Your funds will be unavailable depending on the loan term and loan amortization method (From 7 days to 60 months). If you want to exit your investment prior to maturity date, you can sell your investments on the Secondary Market at par, premium or discount.

Can I cancel investments?

No, once you have confirmed an investment, you cannot cancel it. If you wish to exit an investment prior it has reached the maturity, you can try selling it on the Secondary Market.

What if a loan is repaid prior time of maturity?

Borrowers can pay off the full amount of the debt, or make a partial repayment at any time.

There are no penalties or fees for such activities.

In case of partial repayment, a borrower can choose to either shorten the term, or reduce the size of monthly repayments.

Under this scenario, the projected return for Investors is diminished. However, the money is repaid earlier, thus giving the opportunity to make new investments.

How can I change my bank account number?

There are two options to add a new bank account number:

     A. Deposit any amount (e.g € 0.01 cent) from personal bank account to your investor account

     B. Provide a proof of account ownership. The proof must be issued by the respective bank entity and should be signed or stamped.

How is XIRR calculated?

Extended Internal Rate of Return (XIRR) is a method to calculate returns on investments where there are several transactions happening at different points in time. To calculate it we apply the excel formula =XIRR (value, date, [guess]).

  • Cash flows marked as negative values (e.g investment in a loan) and all inflows marked as positive (e.g principal and interest repayments);
  • Date on which the transaction took place;
  • Current value of your portfolio.
How are my earnings taxed?

It is Investors obligation to declare their investment income in their respective country of fiscal residence. We recommend Investors consult tax specialists for further clarifications.

Investors can download their Account Statement for tax purposes from their investor account at any time.

In case of additional questions, please contact us at support@viventor.com

Kas ir AutoInvest?

AutoInvest ir advancēts investēšanas rīks, kas ļauj investoriem veidot automatizētus investīciju portfeļus, balstoties uz pašu izvēlētiem kritērijiem.

Pēc kritēriju uzstādīšanas un portfeļa izveidošanas, AutoInvest sistēma automātiski veic pieejamo kredītu analīzi, un iegulda parametriem atbilstošos aizdevumos.

AutoInvest ir lielisks rīks, lai ietaupītu laiku un nodrošināt investīciju diversifikāciju.

Kas ir reinvestēšana?

Reinvestēšana ir saņemto maksājumu atkārtota ieguldīšana jaunos aizdevumos. Reinvestējot iespējams gūt lielāku peļņu.

Lai pārliecinātos par peļņas reinvestēšanu, uzstādi savu AutoInvest portfeļa izmēru lielāku par saviem pieejamajiem līdzekļiem.

Piemēram, ja kontā pašlaik ir EUR 5’300.49, iespējams uzstādīt EUR 10’000 (vai citu vērtību) kā augšējo limitu AutoInvest portfelim.

Kamēr šis limits netiks sasniegts, AutoInvest būs aktīvs, un ienākumi tiks reinvestēti.

Kā sistēma investē līdzekļus no mana investora konta?

Līdzko investīciju kritēriji ir apstiprināti un saglabāti, AutoInvest portfelis pievienojas gaidīšanas rindai.

Ja platformā nav pietiekoši daudz aizdevumu, kas atbilst uzstādītajiem kritērijiem, pārpalikušie līdzekļi tiek glabāti Investora kontā. Līdzko jauni aizdevumi tiek pievienoti platformā, sistēma automātiski atlasa un iegulda parametriem atbilstošajos kredītos.

Vai par AutoInvest izmantošanu ir jāmaksā?

AutoInvest ir rīks, ko esam izveidojuši, lai atvieglotu ikdienu investoriem un sniegtu iespēju investēt efektīvāk. AutoInvest izmantošana ir pilnīgi bez maksas.

Vai es varu apturēt savu AutoInvest portfeli?

AutoInvest iespējams apturēt jebkurā brīdī, taču līdzdalība jau veiktajās investīcijās netiek atcelta.

Ja vēlies atbrīvoties no investīcijam pirms termiņa, mēs rekomendējam izmantot Otrreizējo tirgu.

Vai es varu vienlaicīgi izmantot AutoInvest funkciju un veikt manuālas investīcijas?

Jā. Arī paralēli AutoInvest funkcijas izmantošanai, iespējams investēt manuāli.

Why is AutoInvest not working?

Two most common reasons for malfunction of Autoinvest are:

  1. Not enough available loans on the primary market matching your investment criteria.
  2. Portfolio custom sets are not configured accurately (Check whether your portfolio settings are not contradicting each other: Term, Type, Originator, Country, LTV, Min investment in a loan, Portfolio Size, etc)

If your Autoinvest is still not working correctly, please contact our Customer Support or support@viventor.com.

Kas ir aizņēmēji, un kam viņiem ir nepieciešama nauda?

Aizņēmēji ir gan privātas, gan juridiskas personas, kas ir atbilduši Aizdevumu Izsniedzēja uzstādītajiem kritērijiem, lai saņemtu aizdevumu.

Aizņēmumu iemesli ir dažādi.

Lūdzu, apmeklējiet Aizdevumu Izsniedzēju sadaļu, lai uzzinātu vairāk par aizņēmējiem.

Kas notiek, ja aizņēmējs atgriež aizdevumu pirms termiņa?

Aizņēmējiem ir iespēja veikt pilnu vai daļēju aizdevuma atmaksu priekšlaicīgi.

Par šīm darbībām netiek piemērotas papildus komisijas vai jebkādas citas maksas.

Priekšlaicīgas atmaksas gadījumā nauda tiek atgriezta ātrāk, ļaujot izmantot līdzekļus jaunām investīcijām.

What if a Loan Originator goes out of business?

Prior to on boarding a new Loan Originator, Viventor carries out a thorough Due Diligence of the company, paying increased attention to the financial situation and financial projection. The Due Diligence is afterwards performed on a continuous basis.

Moreover, certain clauses and protective mechanisms have been incorporated in the Partnership Agreement between Viventor and the Loan Originator, limiting the damage in case of Loan Originator facing difficulties.

Should the unlikely scenario of a Loan Originator going out of business play out, the Investors have direct Claims against particular borrowers. Therefore, Viventor will step in and collaborate with the respective Loan Originator’s assigned liquidation administrator, ensuring sound and fair settlement of all outstanding investments.