Cenas

Investora konta atvēršana Bezmaksas
Apaklpošanas maksa 0%
Aizdevuma pārdošana Otrreizējā tirgū 0%
Naudas izmaksa Bezmaksas (Bankas komisijas var tikt piemērotas)