Statistika

Kopējās Investīcijas

Izmaksātā Peļņa

Investoru Skaits — 2718

Kopējās Investīcijas Pēc Kredīta Tipa

Investoru sadalījums pēc Gada Atdeves (XIRR)